EN   VI

VIMF 2023 (1)      VIMF 2023 (2)

Miễn Phí Tham Quan Cho Tất Cả Khách Tham Quan Thương Mại

Hệ thống đăng ký online hiện tại đang mở. Quý vị vui lòng nhấn vào link bên dưới hoặc tải mẫu đăng ký tham quan TẠI ĐÂY, điền đầy đủ thông tin, đính kèm danh thiếp và mang đến quầy đăng ký tại Triển lãm để hoàn thành thủ tục đăng ký tham quan

 
ĐOÀN ĐĂNG KÝ THAM QUAN
  •    VIMF/VIAF/VMAT 2023 Bình Dương | 21-23/06/2023 |
      VIMF/VIAF/VMAT 2023 Bắc Ninh | 08-10/11/2023 |
  •   Thu thập thông tin
      Đặt hàng, mua thiết bị
      Tham dự hội thảo
      Đánh giá và xem xét cho việc tham gia Triển Lãm trong tương lai