EN   VI

 ĐĂNG KÝ THAM QUAN  TRỰC TUYẾN

VIMF 2023 (2) VIMF 2023 (1)

Miễn Phí Tham Quan Cho Tất Cả Khách Tham Quan Thương Mại

Hệ thống đăng ký online hiện tại ĐANG MỞ . Quý khách vui lòng điền đầy đủ các công tin vào biểu mẫu đăng kí bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tham quan qua email cho quý khách. Xin cảm ơn !!!

Hỗ trợ đăng kí tham quan vui lòng liên hệ: +028 710 288 33

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM QUAN
 •   VIMF/VIAF/VMAT 2023 Bắc Ninh | 08-10 /11/2023 |
    VIMF/VIAF/VMAT 2024 Bình Dương | 19-21/06/2024 |
    VIMF/VIAF/VMAT 2024 Bắc Ninh | 06-08/11/2024|
 •   Thu thập thông tin
    Đặt hàng
    Tham dự hội thảo
    Đánh giá và xem xét cho việc tham gia Triển Lãm trong tương lai
 •   Có
    Không