EN   VI

 ĐĂNG KÝ THAM QUAN  TRỰC TUYẾN

VIMF 2023 (2) VIMF 2023 (1)

Miễn Phí Tham Quan Cho Tất Cả Khách Tham Quan Thương Mại

Hệ thống đăng ký online hiện tại đang mở. Bạn lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng kí bên dưới , chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn ngay sau đó.

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM QUAN
 •   VIMF/VIAF/VMAT 2023 Bình Dương | 21-23/06/2023 |
    VIMF/VIAF/VMAT 2023 Bắc Ninh | 08-10 /11/2023 |
 •   Thu thập thông tin
    Đặt hàng
    Tham dự hội thảo
    Đánh giá và xem xét cho việc tham gia Triển Lãm trong tương lai
 •   Có
    Không

backdrop rigest 9x2,5-01