ĐĂNG KÝ THAM QUAN THEO ĐOÀN

Miễn Phí Tham Quan Cho Tất Cả Khách Tham Quan Thương Mại

 

FORM ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRIỂN LÃM

 

ĐOÀN ĐĂNG KÝ THAM QUAN
 •   VIMF/VIAF/VMAT Bình Dương | 19-21/06/2024 |
    VIMF/VIAF/VMAT Đà Nẵng | 11-13/09/2024 |
    VIMF/VIAF/VMAT Bắc Ninh | 06-08/06/2024 |
 •   Thu thập thông tin
    Đặt hàng, mua thiết bị
    Tham dự hội thảo
    Đánh giá và xem xét cho việc tham gia Triển Lãm trong tương lai