Tài liệu cho đơn vị tham gia

Lịch trình triển lãm
( PDF )

Quy định thi công
( PDF )

Danh sách nhà trưng bày
( Cập nhật trước triển lãm 15 ngày )

Quảng cáo cho đơn vị trưng bày

Mức độ phủ sóng truyền thông 

VIMF Series  là Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp sản xuất và tự động hóa có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. ĐƯỢC THÔNG BÁO với toàn bộ phương tiện truyền thông đưa tin về sự kiện Triển lãm chuyên ngành Công nghiệp lớn nhất của Việt Nam .

Khách tham quan VIMF cần lên kế hoạch trước để tối đa hóa thời gian tham dự buổi triển lãm. Trong những tháng trước buổi triển lãm, điều quan trọng là truyền tải thông điệp của doanh nghiệp bạn đến với khán giả mục tiêu và thu hút họ đến gian hàng của bạn. Các dịch vụ trong phần này giúp bạn tối đa hóa phạm vi tiếp cận trước triển lãm.

 • Website vimf.vn & vietnamindustrialfiesta.com
 • Digital Media
 • Email marketing
 • Thư mời chuyển phát nhanh
 • Quảng cáo ngoài 

Các sản phẩm như  Danh bạ triển lãm và tài liệu cho khách tham quan và ki ốt ” Tìm nhà trưng bày ” là những nơi tuyệt vời để xây dựng thương hiệu cho công ty của bạn và giới thiệu các sản phẩm bạn sẽ trưng bày tại triển lãm.

 • Website vimf.vn & vietnamindustrialfiesta.com
 • Danh bạ triển lãm
 • Tài liệu khách tham quan
 • Ki ốt ” Find an Exhibitor “
 • Thẻ đeo và dây đeo
 • Standee/backdrop
 • Banner thả trần 
 • Báo chí/Truyền hình

Việc sử dụng các dịch vụ gói quảng cáo trên VIMF.vn và vietnamindustrialfiesta.com sẽ mở rộng thông điệp thương hiệu của doanh nghiệp bạn ngoài ba ngày VIMF Series diễn ra.

 • Website vimf.vn & vietnamindustrialfiesta.com
 • Video tiếp thị
 • Social media
 • Email marketing
 • Báo chi/truyền hình 

Truyền thông triển lãm