VIMF 2023 (1)    VIMF 2023 (2)

 ĐĂNG KÝ THAM QUAN CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN

Miễn Phí Tham Quan Cho Tất Cả Khách Tham Quan Thương Mại

Hệ thống đăng ký online hiện tại đang mở. Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin, đính kèm danh thiếp và mang đến quầy đăng ký tại Triển lãm để hoàn thành thủ tục đăng ký tham quan

 
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM QUAN
 •   VIMF/VIAF/VMAT Bình Dương | 19-21/06/2024 |
    VIMF/VIAF/VMAT Đà Nẵng | 11-13/09/2024 |
    VIMF/VIAF/VMAT Bắc Ninh | 06-08/11/2024|
 •   Thu thập thông tin
    Đặt hàng
    Tham dự hội thảo
    Đánh giá và xem xét cho việc tham gia Triển Lãm trong tương lai
 •   Có
    Không