VENUE - VIMF 2022

Trung Tâm Triển Lãm WTC Thành Phố Mới Bình Dương

Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Đà Nẵng

Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc